Lis kou pou kategori: Office

course image
Excel lan

Si ou ta renmen dekouvri e aprann diferan fonksyonalite Excel, yon fason pou ou kore etid ou epi prepare pou nenpòt opòtinite nan lavni, oswa si ou se yon pwofesyonèl e ou ta renmen amelyore pefòmans ou, vinn pi efikas, elatriye; kou sa a se pou ou. Aprè modil sa, w' ap genyen kapasite pou ou kapab kalkile, analize done, ranje done, kreye tablo ak grafik, prezante rapò, elatriye.