Excel lan

Deskripsyon

Si ou ta renmen dekouvri e aprann diferan fonksyonalite Excel, yon fason pou ou kore etid ou epi prepare pou nenpòt opòtinite nan lavni, oswa si ou se yon pwofesyonèl e ou ta renmen amelyore pefòmans ou, vinn pi efikas, elatriye; kou sa a se pou ou. Aprè modil sa, w' ap genyen kapasite pou ou kapab kalkile, analize done, ranje done, kreye tablo ak grafik, prezante rapò, elatriye..

 • Dire: 17m:50s
 • Videyo: 5
 • Lang: Kreyòl
 • Pwofesè: Laguerre Kermann Steny
 • Elèv enskri: 1
 • Sètifika: Wi
Sa ou ap aprann
 • Antre done
 • Ranje epi filtre
 • Prezantasyon done nan tablo vizyèl
 • Jesyon fèy travay
 • Validasyon done